ZOLKIEWICZ & PARTNERS INWESTYCJI W WARTOŚĆ
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
numer w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych: 1153

PODSTAWOWE INFORMACJE

Fundusz jest funduszem niepublicznym.
Jego certyfikaty nie są notowane na giełdzie a nowe emisje certyfikatów są kierowane w sposób indywidualny wyłącznie do grupy maksymalnie 149 inwestorów. Fundusz powstał na czas nieograniczony.

Uczestnikami funduszu mogą być osoby fizyczne i prawne a także podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które zgłoszą zainteresowanie przystąpieniem do funduszu i otrzymają od Towarzystwa imienną propozycję nabycia certyfikatów.

Wyceny certyfikatu inwestycyjnego dokonywane są zgodnie z ustawą o funduszach nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

Emisje nowych certyfikatów odbywają się w okresach wyznaczonych przez Towarzystwo. Umorzenia (wykup) certyfikatów odbywa się w terminach przewidzianych ustawą i statutem.

Minimalna wartość inwestycji w fundusze typu FIZ dla osób fizycznych to zgodnie z przepisami ekwiwalent 40 tys. EUR.

Instytucje współpracujące:
Bankiem depozytariuszem dla funduszu jest bank krajowy o aktywach większych niż 30 miliardów EUR. Audytorem funduszu jest CSWP Audyt Sp. z o.o. Sp. k. ( www.cswp.pl ).

"Price is what you pay.
Value is what you get."

Warren Buffet

Zarządzający funduszem

Piotr Żółkiewicz

Piotr Żółkiewicz

Piotr posiada 18-letnie doświadczenie związane z rynkiem kapitałowym; jest absolwentem studiów wyższych na kierunku zarządzanie.

 • ¬ karierę rozpoczynał jako inwestor indywidualny na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie
 • ¬ przez wiele lat był dyrektorem w Stalica Trading Limited, a w przeszłości doradzał również firmom Kardiosystem, Europroject Management Consulting oraz spółkom z Grupy Eko Park
 • ¬ w latach 2009-2015 współtwórca sukcesu giełdowego spółki Medicalgorithmics, jako jej wiceprezes odpowiedzialny za obszar finansów i zarządzanie operacyjne (CFO & COO)
 • ¬ w latach 2015-2018 członek rady nadzorczej Medicalgorithmics S.A.
 • ¬ od 2017 roku członek rady nadzorczej notowanej na GPW spółki OncoArendi Therapeutics S.A. Od 2021 roku przewodniczący rady nadzorczej oraz przewodniczący komitetu audytu.
 • ¬ od 2015 roku w różnych TFI zarządza funduszami

ANALITYCY INWESTYCYJNI WSPółPRACUJąCY Z FUNDUSZEM

Michał Macias

Michał Macias

Analityk inwestycyjny

Michał jest absolwentem studiów na kierunku Finanse i Rachunkowość w Szkole Głównej Handlowej oraz na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.

Doświadczenie zdobywał:

 • ¬ w 2008 roku w Banku BPH
 • ¬ w 2009 roku w Komisji Nadzoru Finansowego
 • ¬ w latach 2009-2011 jako analityk danych w spółce Mercer
 • ¬ w latach 2011-2015 w notowanej na GPW spółce Medicalgorithmics dochodząc do stanowiska wice-dyrektora ds. finansowych
 • ¬ od 2015 roku współpracuje z funduszem
Przemysław Maciejuk

Aleksander Borzęcki

Analityk inwestycyjny

Aleksander jest absolwentem studiów na kierunku Ekonomia (specjalizacja Inwestycje i Rynki Kapitałowe) na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim.

Doświadczenie zdobywał:

 • ¬ podczas stażu w 2015 roku w PERN „Przyjaźń” w Dziale Zarządzania Gotówką
 • ¬ w 2015 roku podczas stażu w Otwartym Funduszu Emerytalnym „Pocztylion” w Dziale Zarządzania Aktywami
 • ¬ w 2016 roku w spółce giełdowej Kredyt Inkaso S.A. w Zespole Raportowania i Analiz
 • ¬ w 2017 roku w Kredyt Inkaso S.A. w Zespole Strategii i Analiz
 • ¬ od 2017 roku współpracuje z funduszem

Adres

Adres OPTI TFI S.A. zarządzającego funduszem:
00-120 Warszawa, Złota 59 (budynek Lumen)

Strona WWW z ogloszeniami funduszu: www.optitfi.pl

Adres korespondencyjny Piotra Żółkiewicz:
02-524 Warszawa, ul. Narbutta 83 / H15 (róg z ul. Łowicką, wejście do recepcji znajduje się od strony ul. Narbutta)

Dane kontaktowe

Piotr Żółkiewicz
ZOLKIEWICZ & PARTNERS