ZOLKIEWICZ & PARTNERS INWESTYCJI W WARTOŚĆ
FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY
numer w Rejestrze Funduszy Inwestycyjnych: 1153

PODSTAWOWE INFORMACJE

Fundusz jest funduszem niepublicznym.
Jego certyfikaty nie są notowane na giełdzie a nowe emisje certyfikatów są kierowane w sposób indywidualny wyłącznie do grupy maksymalnie 149 inwestorów. Fundusz powstał na czas nieograniczony.

Uczestnikami funduszu mogą być osoby fizyczne i prawne a także podmioty nieposiadające osobowości prawnej, które zgłoszą zainteresowanie przystąpieniem do funduszu i otrzymają od Towarzystwa imienną propozycję nabycia certyfikatów.

Wyceny certyfikatu inwestycyjnego dokonywane są kilka razy w roku jednak nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału kalendarzowego.

Emisje nowych certyfikatów odbywają się w okresach wyznaczonych przez Towarzystwo. Umorzenia (wykup) certyfikatów odbywa się na koniec pierwszego i trzeciego kwartału w każdym roku.

Minimalna wartość inwestycji to kilkaset tysięcy złotych.

Instytucje współpracujące:
mBank S.A. jest bankiem depozytariuszem dla funduszu. Audytorem funduszu są licencjonowani audytorzy współpracujący z Towarzystwem.

"Price is what you pay.
Value is what you get."

Warren Buffet

Komitet inwestycyjny

Piotr Żółkiewicz

Piotr Żółkiewicz

Przewodniczący
Komitetu Inwestycyjnego
Jarosław Paszkiewicz

Jarosław Paszkiewicz

Dyrektor Inwestycyjny, Członek Komitetu Inwestycyjnego
Tomasz Mazurczak

Tomasz Mazurczak

Partner, Doradca inwestycyjny

ANALITYCY PRACUJĄCY NA RZECZ KOMITETU

Michał Macias

Michał Macias

Analityk inwestycyjny
Przemysław Maciejuk

Przemysław Maciejuk

Analityk inwestycyjny

Kontakt

Adres korespondencyjny
Komitetu Inwestycyjnego Funduszu:
Narbutta 83 / H15 (róg z ulicą Łowicką)
02-524 Warszawa
wejście do recepcji głównej znajduje się
od strony ul. Narbutta.

Dane kontaktowe

Piotr Żółkiewicz
ZOLKIEWICZ & PARTNERS
Adres funduszu i adres siedziby
Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych zarządzającego funduszem:
02-019 Warszawa, ul. Grójecka 5